Menu Close

Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas

Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba dalyvauja (partnerio teisėmis) Panevėžio savivaldybės įgyvendinamoje „Tūkstantmečio mokyklų“  (TŪM) programoje.

Šių metų spalio 30 d. tarnyboje vyko Partnerių paskaita-konsultacija  “Specialiosios pagalbos mokiniui ypatumai” (Įtraukties sritis) TŪM mokyklų Panevėžio miesto švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams.

Visus dalyvius pasveikino ir supažindino su susitikimo tikslais Panevėžio “Beržų” progimnazijos direktorė, įtraukties srities koordinatorė Rasa Macė.

Susitikimo metu tarnybos direktorė Inga Čemerienė bei psichologės Dalia Grigaitė ir Diana Kudžmienė savo pranešimais dalijosi informacija apie specialiosios pagalbos mokiniui ypatumus.

 

Skip to content