Menu Close

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

Panevėžio miesto savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023–2025 metų priemonių planas

ĮU įgyvendinimui 2023-2025 metų priemonių planas


METODINĖ REKOMENDACIJA MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

„ĮTRAUKTIS ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ TURINTIEMS VAIKAMS“

                                               

 

METODINĖ REKOMENDACIJA, PDF.


Universalaus dizaino mokymuisi gairės

 

Universalaus-dizaino-mokymuisi-gaires, PDF


Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis

Elektroninis leidinys parengtas remiantis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Erasmus+ projekto „Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link“

( Nr. 2022-1-LT01-KA122- SCH- 00077198) dalyvių patirtimi.

Elektroninis-leidinys-„Be-streso-–-žingsnis-įtraukiojo-ugdymo-link.-Patarimai-pedagogams-įtraukiojo-ugdymo-temomis“

 

 


ĮTRAUKTIES LINK. KĄ TURI ŽINOTI MOKYKLA?

Atmintinė mokykloms

Nacionalinė švietimo agentūra, 2022


 

Skip to content