Menu Close

Viešieji pirkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491, galiojanti redakcija) 25 straipsnio 5 dalies nuostata, Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba priklauso  perkančių organizacijų grupei, kurios per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), tuo atvejų, šioms perkančiosioms organizacijoms netaikytini Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau  – VPĮ) reikalavimai, išskyrus VPĮ 17 straipsnio, kuriame nustatomi viešųjų pirkimų principai ir 96 straipsnio, kuriame nustatoma pareiga teikti ataskaitas.

Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl viešųjų pirkimų vykdymo”

Skip to content