Menu Close

Apie mus

VISI ŽMONĖS TURI PROBLEMŲ, BET TIK DRĄSIAUSI IMASI JAS SPRĘSTI

Panevėžio miesto švietimo skyriuje 1995 metų pabaigoje įkurta, o nuo 1996 metų  pradžios savo veiklą pradėjo Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba.

Nuo 2002 metų rudens Pedagoginė-psichologinė tarnyba pradėjo darbą kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga, teikianti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą Panevėžio m. vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams bei ugdymo įstaigoms.

Tarnyboje dirbantį personalą sudaro administracijos darbuotojai bei pedagoginis personalas:  psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai bei gydytojas vaikų neurologas.

 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 54 švietimo pagalbos tarnybos, kurios teikia paslaugas, numatytas Savivaldybių pedagoginių-psichologinių tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose.

 

 

Skip to content