Menu Close

Finansinės ataskaitos ir biudžeto suvestinė

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

2024 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS


PPT 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

PPT 2023 m. Viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų rinkinys


Veiklos rezultatų ataskaita III ketv.

2023 m. III ketv. aiškinamasis raštas

2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita III ketv.


BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 m. birželio 31 d. ataskaita

2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 II ketv. aiškinamasis raštas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA II ketv.


2023 I ketv. aiškinamasis raštas

2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita


2022_FAR_AIŠKINAMASIS_RAŠTAS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


2022 m. III ketv. FAR

2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąskaitos vykdymo ataskaita

PPT sutrum. aišk. raštas 2022 III ketv


2022 m. II ketv. FAR

Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų  rinkinys

PPT sutrum. aišk. raštas 2022 I ketv

2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąskaitos vykdymo ataskaita

2022 M. I ketv. FAR


Informacija apie surinktą ir panaudotą 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį 2020 m.

Informacija apie paramos panaudojimą


Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2021 m. FAR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. FAR


 

Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2020 m. FAR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. FAR


Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2019 m. FAR

2019 m. FAR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Skip to content