Menu Close

Finansinės ataskaitos ir biudžeto suvestinė

2022 m. III ketv. FAR

2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąskaitos vykdymo ataskaita

PPT sutrum. aišk. raštas 2022 III ketv


2022 m. II ketv. FAR

Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų  rinkinys

PPT sutrum. aišk. raštas 2022 I ketv

2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąskaitos vykdymo ataskaita

2022 M. I ketv. FAR


Informacija apie surinktą ir panaudotą 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį 2020 m.

Informacija apie paramos panaudojimą


Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2021 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2021 m. FAR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. FAR


 

Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2020 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2020 m. FAR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. FAR


Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 m. finansinių ataskaitų  rinkinys

2019 m. FAR

2019 m. FAR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Skip to content