Menu Close

Psichologinis konsultavimas

Psichologinis konsultavimas:

 • individualus;
 • grupėje.

 

Individualus psichologinis konsultavimas: konsultuojami vaikai, jo tėvai (globėjai), mokytojai, kai vaikui

 • sunku bendrauti klasėje, grupėje (jis agresyvus ar priešingai – labai drovus ir pan.);
 • sunku laikytis reikalavimų namuose ir mokykloje, darželyje;
 • sunku mokytis;
 • sunku patyrus netektį, smurtą, patyčias;
 • dažnai kyla minčių apie mirtį.

 

Konsultuojama ir dėl kitų vaiko savijautos, bendravimo, mokymosi sunkumų. Psichologinis konsultavimas grupėje:  konsultuojami įvairaus amžiaus vaikai, jų  tėvai. Grupėje:

 • mokoma atsipalaiduoti;
 • lavinami bendravimo įgūdžiai (kai vaikas nedrąsus, bijo kalbėti, pasakyti savo nuomonę arba pernelyg aktyvus, agresyvus ir pan.);
 • mokoma valdyti stresą;
 • mokoma spręsti kilusias problemas, įveikti krizines situacijas;
 • mokoma spręsti konfliktus ir pan.

 

Suprasdami visų norą kuo greičiau gauti pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje psichologo pagalbą, prašome gerbti vieniems kitus ir laikytis tokių taisyklių:

 1.  Dėl vaiko problemų – joms išsiaiškinti ir spręsti – skiriama iki 15 konsultacijų per mokslo metus (jų metu konsultuojami vaikas, jo tėvai/globėjai, pedagogai; kam ir kiek laiko skirti, sprendžia juos konsultuojantis psichologas).
 2. Jeigu klientas neatvyksta į jam skirtą konsultaciją, apie tai nepranešęs, toliau šiais mokslo metais jis nebekonsultuojamas.
 3. Jeigu klientas negali atvykti į jam skirtą konsultaciją, jis turi pranešti apie tai PPT, tada darbas tęsiamas sutartu laiku. Tačiau jei klientas vis negali atvykti sutartu laiku, po trečiojo neatvykimo (per jam skirtą konsultavimo laiką) jis toliau šiais mokslo metais nebekonsultuojamas.
 4. Jeigu klientas nori daryti konsultavimo pertrauką, dėl to jis turi tartis su konsultuojančiu psichologu, kad būtų galima apie tai pranešti PPT administratorei ir tą laiką skirti kitam klientui.

 

Mūsų pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje organizuojamos šios psichologinio konsultavimo grupės:

Pavadinimas Apibūdinimas
Dailės terapijos grupės mažiems vaikams Saugioje ir jaukioje aplinkoje, naudojant laisvo piešinio metodą, darbą su moliu, relaksacines metodikas vaikai mokosi įvardinti, kas vyksta su jais, kai jie bijo, kai jiems neramu. Užsiėmimų metu mokomasi laikytis taisyklių, susitarimų, išreikšti neigiamą emocinę patirtį. Dirbama mažoje grupelėje iki 6 vaikų. Šie užsiėmimai rekomenduojami vaikams, kurie mažai bendrauja, patiria emocines ir elgesio problemas, sunkiai atsiskiria, linkę nerimauti.
Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo grupės – 1-2 klasių moksleivių

Šios grupės skirtos vaikams. Socialinio emocinio ugdymo metu įgyjamų tarpusavyje susijusių kompetencijų sritys: savimonė, atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, socialinis sąmoningumas, savitvarda. Socialinis emocinis ugdymas vaikams suteiks žinių, nuostatų ir įgūdžių, padedančių: atpažinti ir valdyti emocijas, parodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais, sukurti pozityvius santykius, priimti atsakingus sprendimus, konstruktyviai susidoroti su sudėtingomis socialinėmis situacijomis.

Tėvų grupė (pagal šveicarų psichologės Nani Wirth programą). 

 

Tai daugiau mokomoji grupė tėvams, kurie nori išmokti efektyvesnių savo vaikų auklėjimo ir vadovavimo jų elgesiui būdų. Kurso tikslas – atkreipti dėmesį į svarbiausius vaikų auklėjimo elementus ir tuos dalykus, kurie keičia šeimos tarpusavio santykius. Grupėje kalbama apie tai, kas jungia žmones šeimoje, kodėl sunku gyventi taikiai, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad vaikai augtų atsakingais žmonėmis, kaip padaryti, kad visi šeimos nariai jaustųsi vertingi ir saugūs, kaip atsiranda prievarta ir manipuliacijos, kaip šeimos nariai gali vienas kitą padrąsinti ir pastiprinti.
Bendravimo su vaikais tobulinimo  kursai (tėvai į grupę siunčiami teismo nutarimu) Mokymų metu tėvai gaus paramą tėvystės procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.

Informacija apie registraciją į grupes skelbiama  atskiru pranešimu www.panevezioppt.lt svetainėje naujų mokslo metų pradžioje.

Skip to content