Menu Close

Psichologinis konsultavimas

Psichologinis konsultavimas:

 • individualus;
 • grupėje.

 

Individualus psichologinis konsultavimas: konsultuojami vaikai, jo tėvai (globėjai), mokytojai, kai vaikui

 • sunku bendrauti klasėje, grupėje (jis agresyvus ar priešingai – labai drovus ir pan.);
 • sunku laikytis reikalavimų namuose ir mokykloje, darželyje;
 • sunku mokytis;
 • sunku patyrus netektį, smurtą, patyčias;
 • dažnai kyla minčių apie mirtį.

 

Konsultuojama ir dėl kitų vaiko savijautos, bendravimo, mokymosi sunkumų. Psichologinis konsultavimas grupėje:  konsultuojami įvairaus amžiaus vaikai, jų  tėvai. Grupėje:

 • mokoma atsipalaiduoti;
 • lavinami bendravimo įgūdžiai (kai vaikas nedrąsus, bijo kalbėti, pasakyti savo nuomonę arba pernelyg aktyvus, agresyvus ir pan.);
 • mokoma valdyti stresą;
 • mokoma spręsti kilusias problemas, įveikti krizines situacijas;
 • mokoma spręsti konfliktus ir pan.

 

Suprasdami visų norą kuo greičiau gauti pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje psichologo pagalbą, prašome gerbti vieniems kitus ir laikytis tokių taisyklių:

 1.  Dėl vaiko problemų – joms išsiaiškinti ir spręsti – skiriama iki 10 konsultacijų per mokslo metus (jų metu konsultuojami vaikas, jo tėvai/globėjai, pedagogai; kam ir kiek laiko skirti, sprendžia juos konsultuojantis psichologas).
 2. Jeigu klientas neatvyksta į jam skirtą konsultaciją, apie tai nepranešęs, toliau šiais mokslo metais jis nebekonsultuojamas.
 3. Jeigu klientas negali atvykti į jam skirtą konsultaciją, jis turi pranešti apie tai PPT, tada darbas tęsiamas sutartu laiku. Tačiau jei klientas vis negali atvykti sutartu laiku, po trečiojo neatvykimo (per jam skirtą konsultavimo laiką) jis toliau šiais mokslo metais nebekonsultuojamas.
 4. Jeigu klientas nori daryti konsultavimo pertrauką, dėl to jis turi tartis su konsultuojančiu psichologu, kad būtų galima apie tai pranešti PPT administratorei ir tą laiką skirti kitam klientui.

 

Mūsų pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje organizuojamos šios psichologinio konsultavimo grupės:

Pavadinimas Apibūdinimas
“Auginu vienas” Kai vaikas auga tik su vienu iš tėvų, visada yra baimė, kad vaikas negaus kažko svarbaus (mažiau meilės ar finansinės paramos, nematys vieno (vyriško ar moteriško) elgesio modelio), kad  ateityje pats nemokės sukurti ir išsaugoti  šeimos. Tėvams kyla klausimai, kaip teisingai išauklėti vaikus vienam, į ką reikia atkreipti dėmesį, juos auginant, kaip kompensuoti kartu negyvenantį  šeimos narį. Tėvai, kurie augina vaikus vieni, nori jiems suteikti laimingą vaikystę, bet dažnai pamiršta save. Tam, kad vaikas būtų auklėjamas teisingai, pirmiausia suaugusio savijauta turi būti pakankamai gera. Grupėje tėvai turės galimybę pasidalinti savo nerimu, rūpesčiais su kitais ir gauti emocinį palaikymą. Sužinos, kas yra normalu, o kas tikrai turėtų kelti nerimą.  Dirbant grupėje, bus siekiama suteikti tėvams sistemingų žinių apie vaikų auklėjimą (gero santykio su vaiku kūrimą, tinkamų konfliktų sprendimo būdų radimą, taisyklių kūrimą, netinkamo elgesio tikslų atpažinimą ir koregavimą,  tinkamo elgesio skatinimą, padrąsinimą ir kt. ).
Dailės terapijos grupės mažiems vaikams

Saugioje ir jaukioje aplinkoje, naudojant laisvo piešinio metodą, darbą su moliu, relaksacines metodikas vaikai mokosi įvardinti, kas vyksta su jais, kai jie bijo, kai jiems neramu. Užsiėmimų metu mokomasi laikytis taisyklių, susitarimų, išreikšti neigiamą emocinę patirtį. Dirbama mažoje grupelėje iki 6 vaikų. Šie užsiėmimai rekomenduojami vaikams, kurie mažai bendrauja, patiria emocines ir elgesio problemas, sunkiai atsiskiria, linkę nerimauti.

Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo grupės

– 1-4 klasių moksleivių, (jau prasidėjo)

–  5-6 klasių moksleivių,

–  7-8 klasių moksleivių (šiuo metu nevyksta)

Šios grupės skirtos vaikams ir paaugliams. Socialinio emocinio ugdymo metu įgyjamų tarpusavyje susijusių kompetencijų sritys: savimonė, atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, socialinis sąmoningumas, savitvarda. Socialinis emocinis ugdymas vaikams suteiks žinių, nuostatų ir įgūdžių, padedančių: atpažinti ir valdyti emocijas, parodyti rūpestingumą ir susirūpinimą kitais, sukurti pozytivius santykius, priimti atsakingus sprendimus, konstruktyviai susidoroti su sudėtingomis socialinėmis situacijomis.

„Mano ypatingas vaikas“ Tėvų, kurie augina vaikus, turinčius autizmo bruožų, savipagalbos grupė. Grupės susitikimuose tėvai bus supažindinami su metodais ir pagalbos formomis vaikui. Taip pat turės galimybę dalintis asmenine patirtimi apie esamas ar buvusias sunkias situacijas, jų metu kylančiais jausmais, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas.
Jaunimo bendravimo grupė (8-12 kl.) Aktyvaus darbo grupėje paaugliai ir jaunuoliai įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, ima geriau save vertinti ir sėkmingiau adaptuojasi gyvenime. Dažniausiai jaunuoliai patys siūlo jiems aktualias temas. Diskutuoja, modeliuoja situacijas, stengiasi pažinti save ir kitus, ugdyti įgūdžius, kurie padeda sėkmingiau bendrauti, įveikti kasdienybės problemas, mokosi pozityviau pažvelgti  į kylančius sunkumus ir juos įveikti.
Tėvų grupė (pagal šveicarų psichologės Nani Wirth programą). 

 

Tai daugiau mokomoji grupė tėvams, kurie nori išmokti efektyvesnių savo vaikų auklėjimo ir vadovavimo jų elgesiui būdų. Kurso tikslas – atkreipti dėmesį į svarbiausius vaikų auklėjimo elementus ir tuos dalykus, kurie keičia šeimos tarpusavio santykius. Grupėje kalbama apie tai, kas jungia žmones šeimoje, kodėl sunku gyventi taikiai, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad vaikai augtų atsakingais žmonėmis, kaip padaryti, kad visi šeimos nariai jaustųsi vertingi ir saugūs, kaip atsiranda prievarta ir manipuliacijos, kaip šeimos nariai gali vienas kitą padrąsinti ir pastiprinti.
Bendravimo su vaikais tobulinimo  kursai (tėvai į grupę siunčiami teismo nutarimu) Mokymų metu tėvai gaus paramą tėvystės procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.
Mokyklų psichologų ir psichologų asistentų supervizijų grupė Grupės darbo tikslas – tobulinti mokyklos psichologų ir psichologų asistentų gebėjimus spręsti vaikų ir paauglių psichologines bei ugdymo(si) problemas, skatinti šių specialistų bendradarbiavimą, ieškant atsakymų į klausimus, kylančius jų darbe.
 Socialinių pedagogų grupė Panevėžio miesto mokyklų socialiniams pedagogams organizuojama tęstinė profesinio tobulėjimo grupė. Užsiėmimų metu nagrinėjami sunkesni profesiniai atvejai, dalijamasi darbo patirtimi. Grupę kuruojantys psichologai pateikia naujausių psichologinių žinių, reikalingų socialinio pedagogo darbe.
Efektyvesnio bendravimo su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų problemų, mokymų grupė (lopšelių-darželių auklėtojoms) Užsiėmimų metu bus suteikiama teorinių žinių apie pagalbos galimybės linkusiems į agresyvų elgesį, pernelyg aktyviems, nerimastingiems, autizmo spektro sutrikimą arba jo požymių turintiems vaikams.  Dalyviai turės galimybę praktiškai išbandyti būdus, padedančius geriau suprasti šiuos vaikus, priimti ir geriau bendrauti su jais.
“ZIPIO draugai”

Užsiėmimų metu vaikai mokysis, kaip įveikti kasdieninius emocinius sunkumus, vienatvę. Mokysimės išsakyti jausmus, juos atpažinti, ieškosime būdų, kaip juos suvaldyti. Ši programa taip pat moko empatijos, kaip susirasti draugų, ieškoti paramos, nesileisti būti pajuokos objektu ar netapti besityčiojančiu vaiku.

Skip to content