Menu Close

Paslaugos

Mūsų pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje teikiama specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba asmenims iki 21 metų, jų tėvams, globėjams bei pedagogams.

Į pedagoginę-psichologinę tarnybą gali kreiptis:

  • vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • pats vaikas;
  • pedagogai, kuriems kyla problemų dirbant su vaiku.

Visų Panevėžio miesto švietimo įstaigų, kurių steigėja yra Panevėžio miesto savivaldybės taryba, vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams teikiamos paslaugos YRA NEMOKAMOS.

Remdamasi Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-314 „Dėl Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ ir Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos mokamų paslaugų teikimo tvarka, yra teikiamos ir mokamos paslaugos.

 

TEIKIAMOS ŠIOS PASLAUGOS:

1.  Pedagoginis – psichologinis įvertinimas.

2.  Psichologinis konsultavimas.

3.  Specialiosios pedagoginės (logopedinės) korekcinės pratybos ikimokyklinukams.

4.  Prevencinės Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimas.

5.  Pedagoginis, psichologinis švietimas.

6.  Ugdymo įstaigų specialistų konsultavimas.

 

 

 

Skip to content