Menu Close

Vaiko įvertinimas

Pedagoginis-psichologinis vaiko įvertinimas atliekamas:

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams;

2. Mokyklinio amžiaus vaikams;

Vaikų įvertinimą atlieka specialistų komanda: logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, gydytojas vaikų neurologas (vadovaujantis “Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

 

 

 

Skip to content