Menu Close

Seminaras PPT

PPT logopedė, specialioji pedagogė Rasa Sėdžiuvienė gegužės 30 d. seminare „Ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimui), specialiosios pagalbos teikimo ir ugdytinių motyvavimo kompetencijos tobulinimas (didaktinė kompetencija)“ III d. „Logopedų ir specialiųjų pedagogų patirtis 2017“ skaitė pranešimą temomis „Panevežio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose švietimo pagalbos teikimo specialųjų poreikių vaikams kiekybinė analizė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tevų bendradarbiavimas su pedagogine psichologine tarnybą“ „Projekto „Pasakorius“ rezultatai ir patirtis“ miesto ikimoklyklinio įstaigų logopedams, specialiesiems pedagogams.

 

 

Skip to content