Menu Close

Mokymai apie disleksiją

2024 metų kovo 22 d. Panevėžio pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje vyko Panevėžio mokyklų specialiųjų pedagogų, logopedų mokymai pagal ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas: individualaus ugdymo plano rengimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ VI modulį „Disleksija: teoriniai ir praktiniai aspektai ugdyme“. Programą parengė tarnybos specialioji pedagogė, logopedė Diana Balčiūnienė. Mokymus vedė VšĮ D&D School vadovė Inga Bajalytė-Petkuvienė.

Skip to content