Menu Close

Parama 1,2 %

SKIRKITE 1.2% GPM

Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba maloniai prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1.2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

Kviečiame prisidėti, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams prieinamumą, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant jiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms reikalingą konsultacinę, ekspertinę ir informacinę pagalbą.

Paremti pervedant 1.2% pajamų mokesčio dalį, galite:

Elektroniniu būdu (prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos ir užpildžius formos FR0512 versiją 04);

Reikalingi duomenys:

 • Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba;
 • Paramos gavėjo kodas: 195472991;
 • Adresas: Topolių al. 12 , LT-35169, Panevėžys

Formą bei instrukciją, kaip ją pildyti, galima rasti čia.

Pildant FR0512(2) formoje nurodyti:

 • 1-4 laukeliuose savo duomenis
 • 5 laukelyje „Mokestinis laikotarpis“: 2023
 • 6S laukelyje pažymėkite „X“
 • E1 laukelyje „Gavėjo tipas“: pasirinkite 2
 • E2 laukelyje „Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašykite: 195472991
 • E3 laukelyje „Mokesčio dalies paskirtis“: nurodyti nebūtina
 • E4 laukelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais)“: nurodykite iki 1.2 % (pasirinktinai, kiek procentų norite paskirti)
 • E5 laukelyje „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****“: jei norite galite nurodyti ilgesnį paramos laikotarpį, pvz. iki 5 metų

 

Esame dėkingi už Jūsų paramą tarnybai

 

 

Skip to content