Menu Close

Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre

Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, logopedė metodininkė, Diana Balčiūnienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centro išorės vertinime – audite. Specialistė dalina išorės vertinimo informacija.

LKNUC išorės vertinimui 2022-10-11

Skip to content